Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Lesní pedagogika

Pondělní dopoledne 16. 5. 2022 navštívili třeťáci a čtvrťáci lužní les u Dolního Újezdu. Les patří tamní Střední lesnické škole, která toho dne pořádala pro naše žáky lesní výuku s názvem Lesní pedagogika. Žáci ve třech skupinách pod vedení budoucích lesníků absolvovali dopoledne her a zábavných úkolů v lese. Akce se povedla a našim dětem se moc líbila. Foto

Zdenka Chvostková

Den zdraví

V pátek 13. května 2022 byli třeťáci a druháci naší školy vtaženi do projektu Den zdraví, který pořádala Střední zdravotní škola v O. – Vítkovicích. Celé dopoledne procházeli jednotlivými stanovišti a velmi přirozenou a nenápadnou formou se seznamovali se vším, co obnáší zdraví a jak ho chránit. Foto

Zdenka Chvostková

Veselé zoubky

Naši prvňáčci se zapojili do programu Veselé zoubky, který připravila dm drogerie. Foto

Lucie Velímová

Vítání jara

28. dubna 2022 jsme zjistili, kdo z žáků má ve staroveské škole XIXA talent a společně s veřejností jsme přivítali také jaro. O hezký program se postarali moderátoři Barbora Čejková s Matyášem Zahrádkou a žáci naší školy. Po vystoupení děti pracovaly v dílničkách, které pro ně připravily paní učitelky z mateřské školky, základní školy a školní družiny. Všem zaměstnancům školy i členům SRPŠ děkujeme za spolupráci. Slunečný den jsme si určitě příjemně užili. Akce byla velmi zdařilá. Foto

                                                                                              Romana Němcová, Hana Cholevová

Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023

Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023 proběhne v době od 30 . 5. 2022 do 5. 6. 2022.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září. (Pokračování textu…)

Talentové zkoušky v ZUŠ Brušperk

Příroda s otazníky – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!

Dne 3. 5. zástupci 5. a 6. ročníku naší školy vyzkoušeli pro naši školu novou přírodovědnou soutěž – Příroda s otazníky v Ostravě-Porubě. Tato soutěž  prověřila praktické znalosti a dovednosti v poznávání rostlin a živočichů (téma U vody a ve vodě) dvou našich páťáků – Martina Dohnala, Ondřeje Piláta a jednoho šesťáka – Hynka Boháče. Kluci byli moc šikovní a všechny nás překvapili. Umístili se naprosto skvěle – na medailových pozicích! 

 Ondřej a Hynek se umístili na krásném 3. místě a Martin získal nádherné 2. místo! Odměnou jim je přírodovědný jednodenní zájezd 27. 5. do jeskyní. Foto

Dušan má Xixu a Xixa má talent

28. duben 2022 patřil po dvouleté pauze 11. ročníku soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Opět se našli mezi našimi žáky odvážlivci, kteří se do této soutěže přihlásili. A nebylo jich málo. A proč tento název soutěže? Vysvětlení pro mladší generace: Dušan patří k našemu školnímu časopisu Dušanovy zápisky, které  již vycházejí 23. rokem. Xixa je Dušanův kamarád až z Afriky, seznámil se s ním v roce 2004, kdy se konal 1. ročník soutěže – tehdy jen Xixa Star – to se pouze zpívalo. Po sedmi letech, to bylo v roce 2011, redaktorky Xixu přemluvily a od tohoto roku se pravidelně konaly další soutěže. Postupně se XixaStar změnilo v Xixa má talent, neboť se začaly objevovat i jiná čísla, než jenom zpěv. A tuto tradici se snažíme dodržovat.

Letos se soutěžilo se ve dvou kategoriích: jednotlivci  a skupiny. Samozřejmě nechyběla porota – p. uč. Vendula Borkovcová, p. uč. Alexandra Weczerková a pánskou část zastoupili Filip Janošec a Adam Pšurný – oba žáci 9. třídy. Porota to vůbec neměla jednoduché. Bylo těžké vybrat vítěze. Velkým překvapením bylo také zapojení našich nejmenších žáků – prvňáčků. V době, kdy se porota rozhodovala, vystoupili žáci 9. třídy a také Naty Štegnerová s písní Hello, kterou jsme vyhlásili naši školní  hymnou. (Pokračování textu…)

McDonald’s Cup

Po delší odmlce se naše škola opět zúčastnila fotbalového turnaje s názvem McDonald’s Cup. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie. V první kategorii hráli žáci 1. až 3. tříd a v druhé kategorii žáci 4. až 5. tříd. Našim dětem se vedlo v obou kategoriích. Žáci 4. a 5. třídy vybojovali v těžké konkurenci čtvrté místo. Žáci 3. třídy byli ještě úspěšnější a vykopali krásné druhé místo. Všem naším žákům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme ke krásným umístěním. Foto 

Leoš Havránek

Jaro a Velikonoce patří k sobě

Netrpělivě očekávané jaro a s ním spojené velikonoční svátky přivítaly děti od prvních tříd až po školní družinu záplavou krásných obrázků, které vyzdobily všechny prostory školy. Najdeme tam přírodní motivy, vyzdobené a naaranžované kraslice prvňáčků i tatary v rukou šmigrustníků. Jen to pořádné jaro si nějak pořád dává načas… Foto

Jaromír Chvostek