Starší příspěvky

 • expand2020 (168)
 • expand2019 (142)
 • expand2018 (126)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

--> Poučení na prodloužené podzimní prázdniny

Dodržujte pravidla dle doporučení MŠMT pro aktivity o prodloužených podzimních prázdninách. Věříme, že se brzy uvidíme.

  1. stupeň

  2. stupeň

--> Opatření platná od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 dochází k uzavření škol od 14. 10. zatím do 23. 10. 2020.

Platí, že podzimní prázdniny se prodlužují o dny 26. a 27. října 2020 – žáci budou celý týden od 26. do 30. 10. 2020 doma.

Výuka bude probíhat distančním způsobem dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle následujícího rozvrhu

 • distanční výuka:  4. – 5. třída  rozvrh  zde
 • distanční výuka: 2. stupeň rozvrh zde

Výchovy nebudeme po dobu 8 dnů, kdy žáci budou chybět, vyučovat. Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams.

Stravování v době distanční výuky

 1. V případě distanční výuky mají žáci možnost stravovat se za dotovanou cenu.
 2. Všem žákům budou na dobu distanční výuky obědy odhlášeny. 
 3. Ve středu tedy není možno z organizačních důvodů oběd odebrat.
 4. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy nejdříve na čtvrtek sám (nebo pomocí zákonného zástupce) dle stanovených obvyklých pravidel. 
 5. Oběd si vyzvedne pouze do jídlonosiče u vstupu do kuchyně (nad poštou – dveře budou označeny) v době
  • 1. stupeň od 11.00 do 11.20 hodin
  • 2. stupeň od 12.15 do 12.45 hodin
  • Tyto časy je třeba respektovat, v jiné době nebude oběd vydán
  • Jídlonosič musí být opatřen příjmením dítěte a číslem čipu.

Školní družina je také až do 30. října 2020 uzavřena.

Přednáška výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě?

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás video natočené Mgr. Veronikou Chrástkovou – speciální pedagožkou, která tuto přednášku měla vést. Přiloženy jsou i pracovní listy, které si můžete stáhnout.

 Pracovní list 1     Pracovní list 2      Pracovní list 3         Pracovní list 4

Vítáme podzim

Venku již panuje podzim, který jsme každoročně vítali spolu s rodiči tvořením podzimní výzdoby. Naše tradiční vítání podzimu díky opatřením nemohlo letos proběhnout. Ale díky panu Petrošovi, který nám opět daroval dýně, se mohl náš vestibul změnit na krásnou podzimní výstavu. Žáci všech ročníků v rámci pracovních činností a také školní družiny zdobili dýně. Techniky byly různé a opravdu velmi nápadité. Hlasování rozhodlo o těchto vítězích:

 1. místo: žáci ŠD, Tomáš Dohnal a Lukáš Janešík (1. tř.)
 2. místo: Ema Šimíčková, Ema Špidlová (1. tř.), Daniel Slaný (9. B.)
 3. místo: Martina Hutěčková, Vanesa Lojkásková, Nela Kopecká, Jindřiška Čechová (2. tř.), Ema Müllerová, Karolína Polášková, Gabriela Zahradníková (2. tř.), Vít Posolda, Jakub Skopek (1. tř.)

Poděkování patří všem zúčastněným, vyučujícím a zejména panu Petrošovi. Obrázky

Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám

POZOR ZMĚNA!!!

Vzhledem k epidemiologické situaci se  přednáška na téma: Výslovnost ve školním věku aneb není na logopedii pozdě? ruší!!!

Pro zájemce bude od 15.10.2020 na stránkách školy ke zhlédnutí video s touto přednáškou.

Případné dotazy k této problematice můžete zasílat do konce října na e-mail: prednaskalogo@seznam.cz , kde Vám na ně bude odpovídat přímo přednášející Mgr. Veronika Chrástková.

Děkuji za pochopení, Dohnalová

Adaptační kurz

V letošním školním roce 2020/2021 se žáci 6. tříd zúčastnili již 5. ročníku adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně. Naším cílem bylo vytvořit ve třídách atmosféru spolupráce a důvěry jak mezi spolužáky, tak i mezi žáky a jejich třídními učiteli. I přes nepříznivé počasí se adaptační kurz vydařil. Věříme, že si žáci z pobytu odnesli spoustu zážitků.

Těšíme se na příště.

Dohnalová, Borkovcová, Havránek

Odvolání ředitelského volna

Vážení rodiče,

původně jste dostali informaci ohledně říjnových dnů ředitelského volna. Tyto dny jsem plánovala ještě ke konci prázdnin z důvodu stavebních prací na budově A. Vzhledem k posunu termínu stavby není nutné toto volno vyhlašovat. Platí tedy jen volné dny, které připadají na podzimní prázdniny, tj. 29. a 30. října 2020. Samozřejmě chápu, pokud již máte s dětmi naplánovanou nějakou aktivitu, kterou nelze odvolat. V tomto případě své děti pouze omluvte, ale výuka v pátek 23. 10., v pondělí 26.10. a v úterý 27. 10. bude probíhat normálně.

K vyhlášení dojde až nastane akutní potřeba vyplývající ze situace na stavbě.

Děkuji za pochopení

Pravidla distanční výuky

Vážení rodiče, na základě metodického doporučení MŠMT jsme vydali jako součást školního řádu Pravidla pro distanční výuku. Ta je, pokud nastane, pro žáky povinná. Žádáme vás o seznámení se s těmito pravidly. Nyní si přejeme, aby  nám prezenční výuka vydržela co nejdéle, protože není nad osobní kontakt s dětmi. Pravidla

Roušky povinné od 18. 9.

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci MZd vyhlásilo od 18. 9. 2020 další opatření týkající se provozu škol. Žáci a zaměstnanci musí nosit roušku kromě vnitřních prostorách budov – společné části – chodby, šatny – také ve třídách. Výjimku tvoří žáci 1. stupně. Ke stažení zde.

Žádáme rodiče dětí mateřské školy, aby do budov vstupovali pouze s rouškou. Rodiče žáků základní školy ráno nevcházejí do budovy a odpoledne na své děti čekají za příznivého počasí před budovou školy, za nepříznivého počasí v prostoru za vstupními dveřmi s rouškou. 

Děkujeme za pochopení