Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis do ŠD pro školní rok 2024/2025

Zápis do ŠD pro školní rok 2024/2025 proběhne v době od 31 . 5. 2024 do 10. 6. 2024.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září. (Pokračování textu…)

Projektový den – Jan Amos Komenský

Jelikož je březen spojený s významným datem narození učitele národů Jana Amose Komenského, rozhodli jsme se, že žákům přiblížíme, proč se tento den vlastně slaví. Dne 3.5. proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem bylo seznámení s osobností J. A. Komenského, s jeho životem a působením hlavně v oblasti školství, s literárním a pedagogickým dílem i s jeho současným odkazem.

Žáci se společně podívali na video o životě J.A.K., následně probíhala samostatná práce ve třídách, kdy si děti ve skupinkách zjišťovaly doplňující informace o J.AK. prostřednictvím čtení příběhů o jeho životě, tvořením výukových plakátů, nechybělo ani výtvarné zpracování jeho života i životní cesty. Tvořily se komiksy, hrály se didaktické hry jako pexeso či kvarteto, žáci se zahřáli při plnění úkolů na různých stanovištích v budově školy i na hřišti. Nechybělo ani divadelní představení v podání žáků 8. ročníku či foto koutek. V neposlední řadě děti také vytvářely obrázkový slovník, přičemž se inspirovaly právě Komenského knihou Orbis pictus. Všechny zjištěné informace zužitkovaly v kvízu. Tento den si všichni společně velmi užili. Foto

Vendula Borkovcová 

Biologická olympiáda

V letošním roce poprvé soutěžili žáci 7. ročníku Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha a šesták Šimon Bártekokresním kole Biologické olympiády. Probojovali se zde ze školního kola. Museli vypracovat vstupní úkol – domácí pozorování, z nabízených možností si vybrali nepohlavní rozmnožování rostlin – řízkování. Kluci soutěžili poprvé a vůbec si nevedli špatně. Ondřej Pilát se úspěšně probojoval mezi úspěšné řešitele (krásné 11.místo). Velmi šikovný byl náš šesťák Šimon Bártek i Lukáš Pělucha ze sedmé třídy. Do příštího roku se musí naši nadějní biologové zdokonalit hlavně v poznávačce rostlin.

V květnu proběhlo také KRAJSKÉ KOLO Biologické olympiády. V kategorii 8. a 9. tříd (a příslušných ročníků gymnázií) se probojoval i náš osmák Hynek Boháč. Testové otázky, poznávačka a laboratorní práce (pozorování a popis části těla komára pichlavého) byla časově i vědomostně náročnější než předchozí okresní kolo. Hynek se sice neumístil na předních příčkách, ale odnesl si ocenění úspěšný řešitel (tj. splnil kritériu nad 60% úspěšnosti).

Uvidíme jak se nám bude dařit v příštím školním roce. V letošním roce jsme úspěšně zvládli mnoho přírodovědných soutěží a hlavně zájemci o přírodu si rozšířili své vědomosti a dovednosti o naší oblastí – CHKO Poodří (lužní lesy), získali cenné zkušenosti a porovnání se studenty z jiných škol. Foto

Jana Boháčová

Příroda s otazníky

Velký úspěch staroveských žáků – soutěž Příroda s otazníky

Ve dnech 29.4. a 30.4. se konala ve Středisku přírodovědců (O-Poruba) soutěž Příroda s otazníky. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků 5. – 8. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou dnech. V pondělí soutěžili Viktor Jančák, Ellen Bukovická, Tereza Šrámková a Šimon Bártek. V úterý soutěžili žáci 7. a 8. ročníku: Lukáš Pělucha, Martin Dohnal, Matěj Raška, Ondřej Pilát a Hynek Boháč. Soutěžící měli za úkol vyplnit test na téma Lužní lesy, praktické poznávání rostlin a živočichů a závěrečná náročná osmisměrka na téma rostliny a živočichové lužního lesa.

Naši žáci si vedli skvěle. V kategorii pátých tříd se na krásném 2. místě umístil Viktor Jančák. V kategorii šestých tříd na 11. místě Tereza Šrámková a v této kategorii s přehledem vyhrál Šimon Bártek.

V sedmém ročníku se všichni naši žáci umístili v „horní polovině tabulky“. Lukáš Pělucha byl na 11. místě, Matěj Raška na 6. místě, Martin Dohnal na 5. místě a Ondřej Pilát se umístil na krásném 2. místě.

Osmý ročník reprezentoval již ostřílený soutěžící Hynek Boháč. Letos jel naposled a obhájil s jistotou sobě vlastní loňské prvenství!

Gratulujeme Viktoru Jančákovi, Šimonu Bártkovi, Ondřeji Pilátovi a Hynku Boháčovi, které čeká 31. května odměna ve formě celodenního výletu do záchranné stanice v Přerově a hrad Helfštýn. Foto

Jana Boháčová

Připomenutí 1. máje

Děvčata z 8. ročníku připomněla svým mladším spolužákům pomocí prezentace tradice prvomájového svátku, který má kořeny koncem 19. století v USA. Na to navázala i vzpomínka na nezapomenutelného K. H. Máchu a jeho slavné –  byl první máj, lásky čas. Co naopak mladá generace už nezná, jsou prvomájové průvody s povinnou účastí, transparenty, proslovy a mávátka v rukou dětí. Foto

Jaromír Chvostek

Recyklohraní – „Pojďme léčit českou krajinu“

Plněním tohoto úkolů se ujali naše Sluníčka z MŠ a prvňáčci pod vedením paní učitelky I. Kurkové.  Tentokrát se žáci zaměřili na změny v české krajině za poslední desetiletí. Úkolem bylo vyhledat a pojmenovat, jak se česká krajina mění a jak můžeme tyto změny zastavit či zpomalit. Žáci se seznámili s vyhynulými a ohroženými živočichy a rostlinami. K tomuto tématu vypracovali připravené pracovní listy. Děti z MŠ společně zasadily stromeček. Děkuji všem za vypracování osvětového úkolu a tím za připsání bodů do celoroční soutěže. Poděkování

práce MŠ, práce 1. B

Eva Dohnalová Šimečková

Klobouková móda šesťáků

Svoji představu o tom, jak by mohly vypadat moderní a vícefunkční klobouky současnosti, zhmotnili v hodinách českého jazyka šesťáci. Při práci popustili uzdu své fantazii, závěrem přípravných prací pak bylo závěrečné defilé jednotlivých modelů moderované dobrovolnými konferenciéry. Foto

Jaromír Chvostek

Vítání jara

V úterý 23. 4. 2024 ve 4 hodiny odpoledne začalo tradiční Vítání jara. Akce, kdy společně s rodiči uvítáme jaro. Na začátek akce vystoupila 9. třída  se svým tanečním vystoupením, a poté už následovala vystoupení mažoretek, některých úspěšných účastníků z Xixy, mateřské školy a ZUŠ Brušperk. Na vystoupení se přišlo podívat až překvapivě hodně diváků, někteří museli stát i venku. Všechna vystoupení byla oceněna potleskem. Po krásném vystoupení žáků mohli rodiče společně s dětmi vyrábět jarní kolekci ve tvořivých dílnách. Součástí byla i instalovaná výstava ručních prací žáků školy. Nechyběl ani společně strávený čas při kávičce a dobrůtkách, které připravila děvčata z kuchyně. Poděkování patří p. uč. Velímové a Borkovcové za organizaci akce. Foto 1, Foto 2

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Úterý 23. 4. 2024 mělo svou zvláštní atmosféru. Od rána probíhala příprava již 13. ročníku talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Tentokrát naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích: jednotlivci a dvojice a zvlášť skupiny. I letos se do této talentové soutěže přihlásila spousta talentovaných žáků. Měli jsme možnost vidět tanečníky, zpěváky či mladé divadelníky. Všechna vystoupení nám spravedlivě ohodnotila naše skvělá porota ve složení: paní učitelka Staňková a Chrástková a dva žáci deváté třídy, a to Lucie Hamalová a František Pilnáček. Přestávky mezi kategoriemi vyplnili žáci 9. třídy se svými lidovými, latinskoamerickými či moderními tanci.  A jak to dopadlo?

Výsledky 1. kategorie: 1. místo – Elen Štěpánová a Valentýna Slámová (6. A) – moderní gymnastika, 2. místo – Markéta Marejková  (8.tř.) – mažoretka, 3. místo – Julie Klučiková a Tereza Uherková – (1.A) – tanec 

Výsledky 2. kategorie: 1. místo – 8. třída s prezentací pohádky Císařovy nové šaty

Vystoupení všech byla velice pěkná a je třeba ohodnotit odvahu všech soutěžících vystoupit před svými staršími spolužáky. Velkým překvapením byla čísla s vlastním doproodem, skupinová čísla, kde se do soutěže zapojily rovnou celé třídní kolektivy.  Celou soutěž provázela děvčata 9. třídy Dorotka Dolková a Natálie Piačinová.

Číslo 13 je pro některé číslem nešťastným, ale pro tento ročník soutěže to v žádném případě neplatí. Všem patří velké poděkování a paní uč. Hermanové velký dík za přípravu soutěžících.

Xixa 1, Xixa 2, Xixa 3, Xixa 4

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

U zápisu pro školní rok 2024/25 bylo 33 dětí. Předškoláci tak mají za sebou první zkoušku. Dvěma dětem byl udělen odklad povinné školní docházky, dvě žádosti o odklad ještě byly podány. 29 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25