Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informační schůzka se uskuteční v úterý 25. června 2024 v 15.30 hodin ve školní jídelně ZŠ – vedle vestibulu školy před pasováním našich předškoláků ze tříd Sluníček a Hvězdiček. Na schůzce bude vybírán poplatek za ISIC kartu 350 Kč za každé dítě.

Výtvarná soutěž – ,,Děti, pozor červená!”

Naše škola opět zazářila ve výtvarné soutěži ,,Děti, pozor červená!”

Minulý rok se naše škola přihlásila do výtvarné soutěže na téma bezpečnosti s názvem “Děti, pozor červená!” a i letos se nám podařilo dosáhnout skvělého úspěchu. Soutěž se zaměřuje na zvýšení povědomí o dopravní bezpečnost.

V letošním ročníku nás reprezentovala řada talentovaných žáků, kteří se s nadšením a tvořivostí pustili do svých výtvarných děl. Ačkoli všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu za své úsilí, jedno jméno mezi nimi vyčnívalo – Markéta Marejková. (Pokračování textu…)

Atletika – 1. stupeň

Závěr školního roku nám nese nejen testování získaných znalostí, ale také dovedností a výkonů žáků. Usilovně jsme pracovali na svých výkonech v atletice a naše snaha ,,přinesla své ovoce”.  
Žáci prvního stupně se zúčastnili v úterý 4. června – LEHKOATLETICKÉHO PŘEBORU v Brušperku. Už počasí v tento den testovalo naši výdrž. Naštěstí pořadatelé v Brušperku byli připraveni realizovat závody v tělocvičně. Kromě hodu se tedy vše odehrávalo pod střechou. Těchto tradičních atletických závodů se účastní školy v povodí Ondřejnice.  

(Pokračování textu…)

Letem světem – Amerika

Poslední květnový den byl v naší škole naplněn objevováním dalšího kontinentu z naší série poznávání světa Letem světem. Po Africe, Asii a Austrálii naše pomyslné letadlo letos přistálo v Americe.

V rámci projektového dne žáci prozkoumali kontinent po všech stránkách. Někteří se věnovali tvoření eskymácké či indiánské vesnice a získávali poznatky o obyvatelstvu a osídlení Ameriky.  Jiné třídy stavěly totemy, oblékly se do mexických sombrér a ponč, které si vytvořily. Před zraky všech také vyrostla i známá Socha svobody, či krásně výtvarně ztvárněná socha Krista v brazilském Riu. V našem dni nechyběla ani hudba a tanec. V tělocvičně deváťáci učili základní kroky latinskoamerické samby, sedmáci nám zase zatančili ve stylu country a nechyběl ani známý brazilský karneval a průvod masek. (Pokračování textu…)

Projektový den – Jan Amos Komenský

Jelikož je březen spojený s významným datem narození učitele národů Jana Amose Komenského, rozhodli jsme se, že žákům přiblížíme, proč se tento den vlastně slaví. Dne 3.5. proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem bylo seznámení s osobností J. A. Komenského, s jeho životem a působením hlavně v oblasti školství, s literárním a pedagogickým dílem i s jeho současným odkazem.

Žáci se společně podívali na video o životě J.A.K., následně probíhala samostatná práce ve třídách, kdy si děti ve skupinkách zjišťovaly doplňující informace o J.AK. prostřednictvím čtení příběhů o jeho životě, tvořením výukových plakátů, nechybělo ani výtvarné zpracování jeho života i životní cesty. Tvořily se komiksy, hrály se didaktické hry jako pexeso či kvarteto, žáci se zahřáli při plnění úkolů na různých stanovištích v budově školy i na hřišti. Nechybělo ani divadelní představení v podání žáků 8. ročníku či foto koutek. V neposlední řadě děti také vytvářely obrázkový slovník, přičemž se inspirovaly právě Komenského knihou Orbis pictus. Všechny zjištěné informace zužitkovaly v kvízu. Tento den si všichni společně velmi užili. Foto

Vendula Borkovcová 

Biologická olympiáda

V letošním roce poprvé soutěžili žáci 7. ročníku Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha a šesták Šimon Bártekokresním kole Biologické olympiády. Probojovali se zde ze školního kola. Museli vypracovat vstupní úkol – domácí pozorování, z nabízených možností si vybrali nepohlavní rozmnožování rostlin – řízkování. Kluci soutěžili poprvé a vůbec si nevedli špatně. Ondřej Pilát se úspěšně probojoval mezi úspěšné řešitele (krásné 11.místo). Velmi šikovný byl náš šesťák Šimon Bártek i Lukáš Pělucha ze sedmé třídy. Do příštího roku se musí naši nadějní biologové zdokonalit hlavně v poznávačce rostlin.

V květnu proběhlo také KRAJSKÉ KOLO Biologické olympiády. V kategorii 8. a 9. tříd (a příslušných ročníků gymnázií) se probojoval i náš osmák Hynek Boháč. Testové otázky, poznávačka a laboratorní práce (pozorování a popis části těla komára pichlavého) byla časově i vědomostně náročnější než předchozí okresní kolo. Hynek se sice neumístil na předních příčkách, ale odnesl si ocenění úspěšný řešitel (tj. splnil kritériu nad 60% úspěšnosti).

Uvidíme jak se nám bude dařit v příštím školním roce. V letošním roce jsme úspěšně zvládli mnoho přírodovědných soutěží a hlavně zájemci o přírodu si rozšířili své vědomosti a dovednosti o naší oblastí – CHKO Poodří (lužní lesy), získali cenné zkušenosti a porovnání se studenty z jiných škol. Foto

Jana Boháčová

Příroda s otazníky

Velký úspěch staroveských žáků – soutěž Příroda s otazníky

Ve dnech 29.4. a 30.4. se konala ve Středisku přírodovědců (O-Poruba) soutěž Příroda s otazníky. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků 5. – 8. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou dnech. V pondělí soutěžili Viktor Jančák, Ellen Bukovická, Tereza Šrámková a Šimon Bártek. V úterý soutěžili žáci 7. a 8. ročníku: Lukáš Pělucha, Martin Dohnal, Matěj Raška, Ondřej Pilát a Hynek Boháč. Soutěžící měli za úkol vyplnit test na téma Lužní lesy, praktické poznávání rostlin a živočichů a závěrečná náročná osmisměrka na téma rostliny a živočichové lužního lesa.

Naši žáci si vedli skvěle. V kategorii pátých tříd se na krásném 2. místě umístil Viktor Jančák. V kategorii šestých tříd na 11. místě Tereza Šrámková a v této kategorii s přehledem vyhrál Šimon Bártek.

V sedmém ročníku se všichni naši žáci umístili v „horní polovině tabulky“. Lukáš Pělucha byl na 11. místě, Matěj Raška na 6. místě, Martin Dohnal na 5. místě a Ondřej Pilát se umístil na krásném 2. místě.

Osmý ročník reprezentoval již ostřílený soutěžící Hynek Boháč. Letos jel naposled a obhájil s jistotou sobě vlastní loňské prvenství!

Gratulujeme Viktoru Jančákovi, Šimonu Bártkovi, Ondřeji Pilátovi a Hynku Boháčovi, které čeká 31. května odměna ve formě celodenního výletu do záchranné stanice v Přerově a hrad Helfštýn. Foto

Jana Boháčová

Připomenutí 1. máje

Děvčata z 8. ročníku připomněla svým mladším spolužákům pomocí prezentace tradice prvomájového svátku, který má kořeny koncem 19. století v USA. Na to navázala i vzpomínka na nezapomenutelného K. H. Máchu a jeho slavné –  byl první máj, lásky čas. Co naopak mladá generace už nezná, jsou prvomájové průvody s povinnou účastí, transparenty, proslovy a mávátka v rukou dětí. Foto

Jaromír Chvostek

Recyklohraní – „Pojďme léčit českou krajinu“

Plněním tohoto úkolů se ujali naše Sluníčka z MŠ a prvňáčci pod vedením paní učitelky I. Kurkové.  Tentokrát se žáci zaměřili na změny v české krajině za poslední desetiletí. Úkolem bylo vyhledat a pojmenovat, jak se česká krajina mění a jak můžeme tyto změny zastavit či zpomalit. Žáci se seznámili s vyhynulými a ohroženými živočichy a rostlinami. K tomuto tématu vypracovali připravené pracovní listy. Děti z MŠ společně zasadily stromeček. Děkuji všem za vypracování osvětového úkolu a tím za připsání bodů do celoroční soutěže. Poděkování

práce MŠ, práce 1. B

Eva Dohnalová Šimečková

Klobouková móda šesťáků

Svoji představu o tom, jak by mohly vypadat moderní a vícefunkční klobouky současnosti, zhmotnili v hodinách českého jazyka šesťáci. Při práci popustili uzdu své fantazii, závěrem přípravných prací pak bylo závěrečné defilé jednotlivých modelů moderované dobrovolnými konferenciéry. Foto

Jaromír Chvostek