Pomůcky pro nový školní rok 2024/2025

Pomůcky – 1. stupeň

Pomůcky – 2. stupeň

Závěrečné vystoupení 9. ročníku

Tradicí na naši základní škole je závěrečné vystoupení 9. ročníku. Ani letos tomu nebylo jinak. I přes původní pochybnosti a problémy si připravili krásné a zábavné vystoupení, která symbolizovala jejich cestu na této škole a ukazovala, co se naučili. Foto

Vyhodnocení třeťáků

Výherci výtvarné soutěže Ledová královna:

Ve výtvarné soutěži byly vyprány tři nejzdařilejší práce. A tady jsou výherci: Maxim Blaheta, Tobias Dekleva, Agáta Bukovická, Lucie Mjutinová, Nikol Kubíčková a Sofie Štěpánová

Celoroční vědomostní soutěž třeťáků:

Celý rok sbírali žáci 3. třídy lepící obrázky. Ty jim byli odměnou za vědomosti a práci pro skupinu, za zdařilé výtvarné výtvory i za mimořádné úspěchy jednotlivců. Všechny body vlepovali do skupinové hrací karty, kterou si na začátku sami společně vytvořili. Foto

Zdenka Chvostková

 

Sportovní den

V posledním týdnu školního roku 2023/24 jsme pro naše žáky připravili SPORTOVNÍ DEN.

Žáci osmé a částečně deváté třídy byli připraveni na stanovištích, aby sledovali, měřili a pískali jejich výkony. Od první do sedmé třídy si sportovci změřili síly ve třech atletických disciplínách. Aby si tento den všichni užili, byly připraveny i zábavné sportovní disciplíny, děti si také  zahrály kopanou, florbal, vyzkoušely si střelbu na koš.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se…heslo, které se nám dnes podařilo naplnit. Hodnotily se tři základní disciplíny, každá zvlášť v kategorii chlapců a dívek – běh na 50 m, skok daleký, hod plným míčem. Tři medaile se podařilo vybojovat celkem dvanácti žákům od první do sedmé třídy. (Pokračování textu…)

Školní výlet

Dne 13. 6. 2024 se děti 5., 6.A a 6.B třídy vydaly na školní výlet do města Olomouce. Nejprve navštívily Pevnost poznání, což je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě poskytující neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. V rámci expozice Rozum v hrsti řešily logické úlohy, hlavolamy, šifry a mnoho dalších úloh. Dále si zkusily navrhnout své vlastní město a stát se architektem budoucnosti. Na závěr si žáci prohlédli památky tohoto historického města. Počasí nám přálo a všichni jsme si tento den velmi užili. Foto

                          Sylva Janečková, Romana Němcová, Alexandra Weczerková

                                                                     

Žáci deváté třídy úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední školy

I přesto, že měli naši deváťáci ze začátku strach z nového systému přijímacích zkoušek, přijímačky zvládli na výbornou. V letošním školním roce měli možnost si zvolit v prvním kole 3 střední školy dle priority. Většina uchazečů se dostala na svou vybranou prioritní školu. V příštím školní roce bude 23 našich bývalých žáků studovat na střední škole s maturitou, 8 žáků na gymnáziu, SŠ s výučním listem si vybralo 5 žáků a jedna žákyně bude studovat na umělecké škole. Všem přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách.

Eva Dohnalovám Šimečková

Celoroční hra s Recyklohraním 2023/2024

Za aktivní spolupráci v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět naše škola získala nejen poděkování v podobě diplomu, ale také hodnotnou poukázku. Do celoroční hry se zapojilo více než 1600 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V letošním školní roce jsme byli úspěšní a za svou činnost (sběr elektra, baterií, tonerů, plnění environmentálních a osvětových aktivit) jsme obdrželi celkem 2532 bodů a díky tomu jsme se umístili na krásném 231. místě.

Ráda bych všem kolegům z mateřské školy a základní školy poděkovala za aktivní plnění osvětových úkolů. Těším se na další spolupráci.

                                                                                                                                         Mgr. Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO

Osvětim

Žáci nejvyšších ročníků se vydali na neveselou návštěvu do míst hrůzy za 2. světové války. Po prohlídce cihlových baráků, apelplacu nebo popraviště pro vězně v Osvětimi následovala návštěva dřevěných stájí pro koně, kde žili (většinou velice krátce) v hrůzostrašných hygienických podmínkách vězni nacistického Německa. Odpolední program byl už daleko příjemnější: návštěva historického královského města Krakova. Foto: Osvětim, Březinka, Krakov

Jaromír Chvostek

Cykloturistický kurz 8. ročníku

Minulý týden od 10. do 12. 6. proběhl cykloturistický kurz pro žáky 8. ročníku.

Počasí nás nejprve škádlilo, ještě v noci před odjezdem vydatně pršelo. Nakonec se však umoudřilo a celou cestu na Ostravici bylo příjemně pod mrakem. Cesta se neobešla bez menších komplikací, ale nakonec všichni ve zdraví dojeli. Ubytování v chatkách TJ Sokol Ostravice i strava v místní restauraci byly skvělé.

Úterní výlet na Lysou horu jsme absolvovali za krásného slunného počasí. Tento výšlap žáky zřejmě zas tak moc neunavil, protože se celý podvečer věnovali míčovým sportům a večernímu opékání špekáčků s poslechem, zpěvem, a dokonce i tancem táborových písní.

Vydařený výlet jsme zakončili bohužel deštivým návratem. Ráno jsme vyjížděli za jemného mrholení, které cestou sílilo do vydatného deště. Naštěstí vybavení účastníků bylo skvělé a teplá sprcha a následný odpočinek zajistily 100% účast na následujícím výletu do Osvětimi.

Děkujeme za pěkně strávené chvíle. Foto                                                       

Lucie Pilátová a Leoš Havránek

Atletika – 2.stupeň

K závěru školního roku patří atletický boj škol i jednotlivců o Pohár povodí Ondřejnice v Brušperku. Letošní datum bylo stanoveno na 5. 6. 2024. Pan učitel Havránek a pan školník Koblížek se tradičně s velkou skupinou sportovců rozcvičovali jízdou na kolech na cestě do Brušperka. Naše malá skupinka dívek dorazila autobusem. Konkurence byla silná, naši atleti se snažili, ale nepodařilo se jim obhájit 2. místo. Přesto jim patří poděkování za reprezentaci školy. Medaile získali Linda Sítková  za 1. místo ve vytrvalostním běhu a 1. místo ve skoku dalekém, Johanka Sítková za 2. místo ve skoku dalekém, Amálie Holaňová za 3. místo ve sprintu a Jan Ritzka za 3. místo v hodu. Foto (Pokračování textu…)