Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Zápis do I. ročníku:  9. 4. 2024  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe do 2. 4.  2024 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte zde. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Návštěva obecní knihovny

6. února navštívili žáci prvního stupně poprvé nové prostory obecní knihovny. Kromě připomenutí nejdůležitějších pravidel zacházení s knihami si žáci vybrali a vypůjčili knihu pro vlastní čtení. Po dohodě s paní knihovnicí Michaelou Daňkovou budeme tyto návštěvy pravidelně opakovat a doufáme, že takto přivedeme děti k pravidelnému čtení a lásce ke knihám. Foto

Lucie Velímová

Obvodní kolo recitační soutěže

V úterý 6. 2. 2024 se uskutečnilo v ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku obvodní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 75 žáků z deseti okolních škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii 1. tříd nás zastupovali Matúš Janešík, Stella Pallo a Tereza Uherková. V kategorii 2. a 3. tříd soutěžily Izabela Bedaňová, Klára Boháčová a Lucie Jarolímová. Sarah Vítová, Sofia Pallo a Jindřiška Čechová reprezentovaly naši školu v kategorii 4. a 5. tříd. V obrovské konkurenci nakonec uspěly Sarah Vítová ze 4. třídy, která vybojovala krásné třetí místo, a Stella Pallo z 1.A, která se umístila ve své kategorii na úžasném druhém místě a postupuje tak do okresního kola, které se bude konat začátkem března v Třinci.

Vítězům gratulujeme a všem recitátorům děkujeme za jejich výborné výkony a reprezentaci naší školy. Foto

Lucie Velímová

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku 2023/2024

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku 2023/2024 proběhlo tradičně ve školní jídelně. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za přístup k výuce a aktivní účast na školních akcích. Samozřejmě jsme se setkali i s nevhodnými projevy, které nejsou v souladu se školním řádem, ale to zhodnotily paní učitelky ve svých třídách. Společně jsme zavzpomínali na výuku a školní akce formou prezentace a videa. Je toho opravdu hodně, co máme za sebou. Velký podíl na organozaci mají také žáci deváté třídy, kteří mají před sebou rozhodnutí, kam dál, a přípravu na přijímací zkoušky. Děkuji vám, rodičům, za aktivní spolupráci a zájem o školní život vašich dětí. Vaše podpora je klíčová pro jejich úspěch. A jedeme dál… Foto

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2025.

Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň

V pondělí 22.1.2024 se nejlepší recitátoři z prvního stupně utkali ve školním kole recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Tři nejlepší recitátoři z každé kategorie mají možnost postoupit do obvodního kola recitační soutěže, které se bude konat v Brušperku. V první kategorii soutěžili žáci 1.ročníku. Na stupně vítězů dosáhli Stella Pallo (1.místo), Matúš Janešík (2.místo), Tereza Uherková a Kristýna Kaštovská (3.místo). Ve druhé kategorii, kde se utkali žáci z 2. a 3. ročníku, se na prvním místě umístila Lucie Jarolímová, druhé místo obsadila Klára Boháčová a třetí místo vybojovala Izabela Bedaňová. Ve třetí kategorii soutěžili žáci 4. a 5. ročníku. V této kategorii zvítězila Jindřiška Čechová, Sarah Vítová obsadila 2. místo a Sofia Pallo skončila na 3.místě.  Všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité odpoledne a výhercům přejeme mnoho úspěchu v obvodním kole. Foto

Lucie Velímová

Turnaj ve stolním tenise

Nový rok 2024 jsme zahájili sportovně. 10. 1. 2025 se uskutečnil turnaj v ping pongu. Na nižším stupni se zapojili žáci 1. až 5. třídy, na vyšším žáci 6., 7. a 9. třídy. Prvňáčci, ti zvítězili úplně všichni díky své odvaze zahrát si tzv. kolotoč. Nejvíce se dařilo J. Klučikové. V kategorii 2. – 5. tříd soupeřilo 12 žáků, na 3. místě se umístil S. Ryba, na 2. místě J. Hyneček, vítězem se stal T. Bedaň, všichni žáci 5. třídy. Vyšší stupeň reprezentovalo 8 žáků. 3. místo patří T. Buchtovi (6. třída), druhé R. Velímovi (9. řída), zvítězil D. Bilý (6. třída). Foto

Romana Němcová, Petra Zajícová

Ten vánoční čas

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 jsme po tříleté vynucené pauze připravili tradiční vánoční koncert ve staroveském kostela sv. J. Křtitele, který nesl název “Ten vánoční čas.” Tato událost byla nádherným spojením vánočního ducha a  nadšení našich dětí a žáků z mateřské a základní školy ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brušperku, která má na naší škole svou pobočku. Děti a žáci vystoupili se skvostnými výkony, zahrnujícími vánoční koledy, tradiční písně, vyprávění, básničky a krásné hudební aranžmá. Malí a velcí umělci předvedli nejen svůj talent, ale také schopnost sdílet vánoční poselství lásky, radosti a pokoje. Všechna představení nám vytvořila nezapomenutelný zážitek, který nás vtáhl do kouzelné atmosféry vánočního času. Adventní  koncert byl možný díky úsilí našich žáků, podpůrnému týmu učitelů a velké pomoci rodičů, kteří podporovali naše malé umělce. Děkujeme všem za vaši podporu a přítomnost, která udělala letošní vánoční koncert tak zvláštním. Těšíme se na další společné kulturní zážitky a přejeme vám krásné a šťastné vánoční svátky. Foto

Koncert v polské Twardorzeczce

V pátek 15. 12. 2023 jsme se po kovidových letech zúčastnili mezinárodního koncertu našich partnerských škol. Vystoupení letos organizovala polská Základní škola w Twardorzeczce. Naše děti – Písklata společně s malou Ondřejnicí – vystoupily hned po žácích Základní školy Milana Mravca v Rakové, a koncert zakončili polské děti. Vystoupení všech tří škol bylo velmi pěkné a všem se navzájem velmi líbilo. Měli jsme možnost prohlédnout si školu, společně jsme poobědvali ve školní jídelně a děti pak společně strávily poobědový odpočinek. Ten však byl věnován společným rozhovorům, tanci a zábavě. Loučení bylo těžké. Všichni jsme si popřáli krásné nadcházející svátky. Děkujeme panu řediteli Piotru Tlalkovi za organizaci této akce. 

Foto

Změna termínu platby stravného

Úhrada stravného bude od ledna 2024 provedena bezhotovostně-stažením z účtu na základě svolení s inkasem do 3. dne daného měsíce. Prosíme všechny plátce, aby v tomto období zkontrolovali dostatek financí na svých účtech.

Tzn. že platba na leden již nebude stržena na konci prosince, ale až v lednu – tedy do 3.1. A pak na únor do 3.2. 2024 atd.