Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis do ŠD pro školní rok 2023/2024

Zápis do ŠD pro školní rok 2023/2024 proběhne v době od 31 . 5. 2023 do 9. 6. 2023.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září. (Pokračování textu…)

Přijímací zkoušky na SŠ

V letošním školním roce se budeme muset rozloučit nejen s našimi deváťáky, ale také s jednou žákyní páté třídy a s jedním žákem sedmé třídy. Oba se dostali na víceleté gymnázium v Ostravě. Našich 23 deváťáků úspěšně zabodovalo u přijímacích zkoušek a všichni se dostali na svoji vybranou školu. Deset žáků odchází studovat na střední školu s maturitou, 4 žáci na gymnázia (Příbor, Ostrava), 6 žáků na učební obory, 2 byli přijati na uměleckou školu a jedna žákyně na Janáčkovou konzervatoř.  Všem přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Eva Dohnalová – výchovný poradce 

Lehkoatletický trojboj – Petřvald

Stejně jako každý rok, i letos reprezentovali vybraní žáci 1. stupně naši školu na Lehkoatletickém trojboji v Petřvaldu. Na stupínky vítězů nakonec vystoupali Agáta Bukovická, která mezi prvňáčky získala 3. místo, Jan Dvořáček vybojoval úžasné 1. místo v kategorii 4. tříd. Naši páťáci, Tomáš Buchta a Stella Filipcová, obsadili ve své kategorii oba 3. místo a Elen Štěpánová dosáhla svým výkonem dokonce na místo 2. Všem sportovcům děkujeme za jejich výkony a výhercům blahopřejeme. Foto

Lucie Velímová 

Anglický desetiboj

V úterý 23.5. se na ZŠ Gajdošova v Ostravě konala soutěž Anglický desetiboj, určená pro žáky třetích tříd. Naši školu reprezentovaly Alice Pilátová, Stela Šimíčková a Julie Starečková, které se v konkurenci 15 dalších týmů umístily na krásném šestém místě. Thank you, girls, GREAT JOB! Foto

Lucie Velímová 

Vítání jara

Dne 27. dubna se uskutečnila tradiční akce Vítání jara. Úvodní program zahájily svým jarním pásmem básní a písní děti z oddělení Hvězdiček, následovala vystoupení žáků základní školy, z nichž někteří uspěli také ve školní talentové soutěži Xixa má talent. Krásná vystoupení předvedly také Mažoretky a Písklata. Moderování a technického zajištění programu se skvěle ujali naši deváťáci. Po programu byly v jídelně připraveny již tradiční výtvarné dílničky, kde si děti i rodiče mohli vyrobit jarní ozdoby. Celou akci provázela výstava výtvarných a rukodělných prací žáků. Akce se všem moc líbila a my už se těšíme na příští rok. Foto 1, Foto 2

Lucie Velímová

Poděkování – Mokřady a tajemství ztracené vody

Minikopaná

Obrovského úspěch dosáhli naši chlapci osmého a devátého ročníku v Minikopané. Nejprve porazili všechny okolní školy v okrskovém kole, které se konalo ve Fryčovicích a postoupili do okresního finále ve Frýdku – Místku. Zde již byla konkurence o mnoho větší, i přes to se naším žákům podařilo vyhrát a zajistit si historický postup do krajského finále. Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se na jejich výsledek v krajském finále. Foto

Sestava: Daniel Mrkvica, Šimon Novobílský, Štěpán Šrámek, Michal Kantor, Marek Koval, Matěj Malý, Maxmilián Ďatko, Pavel Dvořáček, Matyáš Jarolím, František Pelíšek

Den Země – svátek naší planety

V pátek 21.4.2023 si naši deváťáci připravili ve spolupráci s paní učitelkami Janou Boháčovou a Evou Dohnalovou povídání o Dni Země. Katka Dostálová, František Pelíšek, Natálie Štegnerová, Rozálie Polášková, Samuel Vrzal a Anet Onderková obcházeli jednotlivé třídy. Na začátku všem žákům vysvětlili, proč je tento den tak významný, že se jedná o každoroční celosvětovou událost, kdo a kdy ho vymyslel. Poté si s žáky povídali o ochraně životního prostředí, o tom, jak se starat o přírodu kolem nás a jak ji chránit. Zaměřili se především na třídění odpadu a recyklaci. Pro žáky měli nachystané demonstrační pomůcky. Měli to moc pěkně připravené.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií. Jestliže máte doma nějaké použité baterie, můžete je donést a vhodit do určených sběrných boxů. Ty se nacházejí v MŠ a ve vestibulu školy. Moto na závěr: „Starejme se o naši planetu, neboť ta nám dává mnoho.“ Foto

                                                                                                                             Eva Dohnalová, Jana Boháčová

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhl 12. ročník tradiční talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Letošní pirátská porota: p. uč. Kurková, p. Koblížka, K. Palagyiová a O. Štibora to vůbec neměla lehké. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: jedotlivci a skupiny. Zpívalo se, tančilo, recitovalo, hrálo na hudební nástroje, viděli jsme mažoretku, parkour a gymnastky. Naprosto perfektní vystoupení všech soutěžících. Trému a rozpaky vystřídal po hodnocení poroty a potlesku diváků  úsměv na tvářích soutěžících. Celou soutěží nás provázeli moderátoři Katka Dostálová a Matěj Bartoš, kteří pak společně se spolužáky 9. třídy vyplnili svým vystoupením přestávky, kdy se porota radila. (Pokračování textu…)

EVVO – Mokřady a tajemství ztracené vody

Školní recyklační program Recyklohraní, do kterého jsme zapojení, vyhlásilo úkol s tématikou Mokřady a tajemství ztracené vody. Je to reakce na ubývání vody v naší krajině, které je způsobeno dlouhotrvajícím suchem, čímž trpí rostliny i živočichové. Tento úkol měl žákům ukázat, jaký význam mají mokřady a jak je důležité jejich obnovování a budování. Mokřady nám jednak udržují vodu v krajině, jednak slouží jako ochrana před záplavami, ale také jsou domovem mnoha živočichů a rostlin. (Pokračování textu…)